Search form

Luk 3:9

9Namada wawaya ere karuwakoyina kii kunukununai ikoyakoyagha. Meni kiina ke ita amame bubuna na ina taratawei ma ku keyama karakaratina ina tawei da ina karai.”