Search form

Luk 4:10

10iyamna giruma katamana evonavona bo, ‘God ina aneya ina vonesi da ina koyagha bubunim