Search form

Luk 4:21

21ma Yesu sisiya ivi karei. Ivonesi bo, “Karako weni girumina kovi yanei na vonavaghata, marana inekiibau.”