Search form

Luk 5:37

37“Ma sago na ke vaghina da wain vuna ku beka katamanina ina tepoi. Nakanani ita berai na wain ita puropuroi da beka katamanina iti kwata da iti beroi ma wain ita sororo.