Search form

Luk 6:5

5Muriyai ivonesi bo, “Taku Wawaya Natusi na viyakam marana kana bada.”