Search form

Luk 7:17

17Ma Yesu varana ikiibau da Judiya kamonai sisiyina dobu ine yavui.