Search form

Luk 7:19

19ma ivonatawesi Bada kurina da iti tarakiiyanei bo, “God ina Vivinevine Wawayina kakoyakoyaghi na tam bo wawaya sago kubiine kana koyagha?”