Search form

Luk 7:36

Yesu, Saimon ina numiiyai.

36Perisi sago Yesu ivonei da ita pisi ina ku numa da yavata ita kam. Ma Yesu inae da nevanevanai ikenavipika da ita kam.