Search form

Luk 7:45

45Ma tam ke kuta yoniku, ma weni wavinena kaeku yonina ke ita voterei.