Search form

Mak 10:26

26Kana kivikivina ivi deye kirakiiyei ma kamosiyai ti mani ivi tarakiikiiyana meyesi bo, “Nakanani na iyavo yawasa ina panani?”