Search form

Mak 10:33

33Ivonesi bo, “Ku Jerusalem taghae na wawaya sago taku Wawaya Natusi ini wawaneku taparoro babadisi i babada ma vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi kurisi. Ini tupavireku da wavu ina vereku ma ina vonakiiyaragha da ini raboboku. Ma kupuna damsi ku imasi ina tereku da