Search form

Mak 10:43

43Ma tami na ke nakanani kona berai. Iyi tam kamomiyai kekayokayowei da kuni wawayaghama na ketereoruwe meyem da tam na turaturam kudubisi i bigabiga.