Search form

Mak 10:44

44Ma iyi tam kekayokayowei da kuni nao na tam kebera meyem da kuni sleiv turaturam kubiisi.