Search form

Mak 11:10

10Ita kaekiki David kana viteparara epipisi ma ina vikiivavona na Bada God ini biibiini!

Hosana! God, kiidamo makamakiim, kaigheghenim!”