Search form

Mak 11:2

2Ivonesi bo, “Konae, ma nani meyagina maghinotai kona rurui na donki votuna wariwarimina kona kitai. Wawaya ke meyani ita geru tovoni. Uravina korupami ma korutinapiyei wike.