Search form

Mak 11:4

4Ivi ruwa irui ku meyagai da keta baranai numa sago matuketinai donki wariwarimina ipanani ma ivi karei da uravina ita rupami.