Search form

Mak 12:10

10Ma tami na giruma katamana kovi yavi na damina koviini bo kegha? Igiruma bo,

‘Vonura damsi wakima ibarei,

Ma Bada nani wakimina iviiya ma iterei da tepanai numa vuna ivowai.