Search form

Mak 12:18

Raborabobosi ina vomiiri na ivi sisiyesi.

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18Ma Sadusi damsi inotai da wawaya ina rabobo na ke ina vomiiri. Ma vikaetina kubiine ipisi Yesu kurina ma ivonei bo,