Search form

Mak 13:19

19Nani marasiyai na nuwapoya ina rakata kirakai, ke mara karenai God dobu iyamoni da ku karako nakanani. Ma murinai nani nuwapoyisi ke meyani ina tupuwame.