Search form

Mak 14:54

54Ma Pita na kana taraboga ma ikivikivinisi da taparoro badana ghamana ina ku numa garina irui. Ma nani kamonai potapota wawayisi yavata imakai da ivivi rarana.