Search form

Mak 14:55

55Ma taparoro babadisi i babada ma bade iyavo kava Sanhidran kamonai na kudubisi keta iekwekwai da Yesu iti wavui da iti raboboi. Ma ke sago wawaya ita panani da iti mamatara da berona iberai.