Search form

Mak 15:1

Yesu, Pailat maghinonai imiiri.

(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

1Mara boiboi vaghata Sanhidran damsi ivi kiidaburana. Ti na taparoro babadisi i babada ma Jiu damsi i babada ma vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi na kudubisi Yesu ivivi dughuwei da vivaghina iberai. Ma imana ikutatani ma irutini inae Pailat kurina.