Search form

Mak 16:12

Kana kivikivina ruwa Yesu ikitai.

(Luk 24:13-35)

12Muriyai kana kivikivina ruwa Jerusalem ikiibutawei da ketiyai ibababa ma Yesu inekiibau kurisi. Ma kana kita ivire da kunona ke ita vogiini da tuna na Yesu.