Search form

Mak 2:16

16Ma vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi Yesu ikitai. Ti na Perisi damsi ma ke iti vaghinei da berabero wawayisi ma teks yuyuna wawayisi yavata ikamkam. Tuna kubiine kana kivikivina ivi tarakiiyanesi bo, “Avi kubiine wawaya beroberosi yavata ekamkam?”