Search form

Mak 3:23

23Ma Yesu ikwatusi ipisi kurina ma miibiiyai ivi sisiya kurisi, ivona bo, “Avi kubiine Seitan ina vomiiri da Seitan ina kwavini?