Search form

Mak 3:27

27Ma Yesu miiba sago iterei, ivona bo, “Wawaya ita rui tomowa rewapanina ina ku numa da ina sawara ita yapi na kunona tomowina imana ma kaena ita patumi ma muriyai da ina numa ita rikai da ita yapi.”