Search form

Mak 4:15

15Ma wawaya viya na nakanani ma pei ketiyai. God varana ivi yanei ma Seitan yaghiyaghinai ipisi na vonana gwabisiyai iviitawei.