Search form

Mak 4:21

Rampa miibiina.

(Luk 8:16-18)

21Ma Yesu ivonesi bo, “Wawaya rampa karakaratina ina kavarapiyei na meni dobunai ina terei? Ke bayawa vivikuratabuna gaburinai ina terei. Ma bade ke kemakema gaburinai ina terei. Kegha, gawara yagharinai ini rorokei da ina ruyasegana.