Search form

Mak 5:17

17Ma peyarisi ivi karei da Yesu ivonavonei da i dobu ita kiibukuyowei.