Search form

Mak 5:28

28Inotai bo, “Kana gara kava ana votovonotei na ana yawasa.”