Search form

Mak 5:35

35Yesu ivivi sisiya ma nani kamonai Jairas turaturana ipisi ma ivonei bo, “Natum namada irabobo. Ita vibeyebeyena wawayina kitinaviravirai. Kevoterei ma tanae.”