Search form

Mak 6:43

43Ma murinai kana kivikivina puwata iyuna da kode 12 ivi tupoi.