Search form

Mak 6:52

52iyamna ikikava Yesu parawa iviiya da bera ghamana iberai na ke ita nota kamowi. Nuwanuwasi patana da guduguduna.