Search form

Mak 7:14

Aviyavisina wawaya nuwanuwasi ini dadabui.

(Mat 15:10-20)

14Ma Yesu koroto ikwatusi ipisi ma ivonesi bo, “Peyarimi, kovi yana bubuniku da akova kona viiya.