Search form

Mak 7:23

23Weni berasi beroberosi peyarina wawaya nuwanuwana ma ina nota kamonai ekiikiibau na eberaberai da wawayina na dadabuna God ku matana.”