Search form

Mak 7:36

36Ma Yesu koroto ivonatanisi da ke sago iyi kurina iti mamatara da avi iberai. Mara nonowa nakanani ivonavonatanisi da ke iti mamatara ma kegha da wawaya kurisi ivivi sisiya.