Search form

Mak 8:10

10Ma kana kivikivina yavata ku waka igeru ma idamana ku Darumanuta dobuna.