Search form

Mak 8:11

Perisi damsi i kayowana da Yesu bera ghamana ita berai.

(Mat 12:38-42, 16:1-4)

11Perisi damsi viya ipisi da Yesu yavata iti taghegheyana. Ma ita rubui kubiine ivonei bo, “Bera ghamana keberai kana kitai. Nakanani kanakovi da rewapana God gwabinai kuviiya bo kegha.”