Search form

Mak 8:21

21Ma ivonesi bo, “Ma patana da vonavaghata damina ke kota viiviiya, bo?”