Search form

Mak 8:37

37Aviyavisina ini miiyei da kanumina ma ina yawasa ina vii meyei? Ke sago.