Search form

Mak 9:32

32Ma kana kivikivina nani sisiyina ivi yanei na ke itakovi. Ma iyabumana, tuna kubiine ke iti tarakiiyanei da iyamna iti debei.