Search form

Matiu 1:18

Yesu Keriso itupuwa.

(Luk 2:1-7)

18Yesu Keriso na weni nakanani itupuwa. Ina maduwa Meri na Josepa kana vopapara. Muriyai da ita ravaghi na Meri damina iviiya da Kanuma Vovokaravina ina rewapanai iropeya.