Search form

Matiu 10:11

11“Meni ku kwanatuna bo meyagina kona rurui na kokitavirevire da wawaya kiimatanina kona panani. Ma nani wawayina gwabinai kona makamakai da ami vomiiri kana ku mara.