Search form

Matiu 10:23

23Mikeda kwanatu sago kamonai ina vivitupaketowanemi na koverau, kona nae ku kwanatu sago. Vonavaghata avonavonemi, ami biga Israel dobuna ina kwanatu kamosiyai ke koni kovini ma Wawaya Natusi ina nekiibau.”