Search form

Matiu 10:25

25Ma kovokovoghina da wawaya giruma ina voyavui da tuna ina vibeyebeyena wawayina nakanani. Ma ikikava ina tupuwa bigabiga wawayina ina bada kurina na bade nakanani ina tupuwa bigabiga kurina. Wawaya namada ivomiiri da rakaraka kii iyaroko ivi avaberowei ma ivonei da tuna Berusiburu. Ma bade ina vomiiri da peyarisi nani rakarakana kamonai ini avaberowesi.”