Search form

Matiu 12:43

Kanuma berona ivovira.

(Luk 11:24-26)

43“Mikeda kanuma berona wawaya gwabinai ina kiibau na warere makiiwapasiyai gawara inekwekwa da iti yakam ma ke ina panani.