Search form

Matiu 13:10

Avi kubiine Yesu miibiiyai ivivi beyebeyena.

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10Yesu kana kivikivina ipisi kurina ma ivi tarakiiyanei bo, “Avi kubiine miibiiyai wawaya kurisi kisisiya?”