Search form

Matiu 14:19

19Ma nani korotona ivonesi da inamona tepanai imakiipikapika. Ma nani parawisi miikovi ma iyana ruwa iviiya ma itepa ku kunuma ma God kurina ivi kiikiiwa ma parawa ivogimai. Ma kana kivikivina iveresi da wawaya irereghisi.