Search form

Matiu 14:34

Yesu Genesaret damsi ivi yawasisi.

(Mak 6:53-56)

34Toka idamani ku nevana da Genesaretiyai iwota.