Search form

Matiu 15:18

18Nota berona wawaya nuwanuwana kamonai egheghetawei da kawanai sisiyina ekarakaratawei. Tuna ina berai da God ku matana wawayina na dadabuna.